Ustawienia

Uwaga: Poniżej zamieszczone formularze i załączniki do regulaminów występują w dwóch wersjach kolorystycznych – kolorowej i czarno-białej. Proszę pobrać wersję odpowiednią do posiadanej drukarki.

 

Formularze przystąpienia do projektu

Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Formularz rekrutacyjny dla instytucji Pobierz plik Pobierz plik
Formularz rekrutacyjny dla uczestnika projektu Pobierz plik Pobierz plik
Deklaracja udziału w projekcie Pobierz plik Pobierz plik
Oświadczenie uczestnika / osoby biorącej udział w realizacji projektu Pobierz plik Pobierz plik
 

Regulamin świadczenia usług

Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin świadczenia usług (obowiązujący od 15.01.2021)     Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu świadczenia usług Pobierz plik  Pobierz plik 
Regulamin świadczenia usług (od 01.06.2020 do 14.01.2021)   Pobierz plik

 

Regulamin Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości

Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin   Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości Pobierz plik Pobierz plik
 

Regulamin udzielania wsparcia finansowego

Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin   Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego Pobierz plik Pobierz plik
dodatkowe dokumenty:    
zał. nr 5 do umowy dotacji - oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem Pobierz plik  
oświadczenie Benefocjenta dot. zakupu używanego środka trwałego Pobierz plik  
oświadczenie zbywcy uzywany środek trwały Pobierz plik  
oświdczenie o kwalifikowalności VAT Pobierz plik  
aneks do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dot. udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego Pobierz plik Pobierz plik
Wzór tablicy opisującej projekt dot. otrzymanego wsparcia finansowego   Pobierz plik
 

Formularze dotyczące staży zawodowych - załaczniki do umowy o staż

Nazwa dokumentu 
Program stażu - zał. nr 1 Pobierz plik
Lista obecności - zał. nr 2 Pobierz plik
Wniosek o udzielenie dni wolnych - zał. nr 3 Pobierz plik
Sprawozdanie z przebiegu stażu - zał. nr 4 Pobierz plik
Opinia Organizatora stażu o stażyście - zał. nr 5 Pobierz plik
 

Dokumentacja naboru wniosków na  "Pakiety środków ochrony indywidualnej"

Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin   Pobierz plik
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia Pobierz plik   
Załącznik nr 2 - Karta weryfikacji wniosku Pobierz plik  
 

Dokumentacja konkursu "Pakiety marketingowe"

Nazwa dokumentu Wersja
kolorowa
Regulamin konkursu    Pobierz plik
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia   Pobierz plik 
Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej   Pobierz plik 
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej   Pobierz plik 
Wzór umowy o przyznanie pakietów marketingowych   Pobierz plik
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   Pobierz plik
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis   Pobierz plik
Oświadczenie VAT   Pobierz plik
 

Dokumentacja konkursu "Pakiety usług doradczych specjalistycznych"

Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin konkursu    Pobierz plik
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia Pobierz plik  Pobierz plik 
Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Pobierz plik  
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Pobierz plik  
 

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Aktualna treść "Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej" - treść obowiązująca od 01.01.2021 - plik PDF

 

Bibliografia - linki do stron:

  • ozrss.pl - repozytorium na stronie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych – informacje na temat zakładania, finansowania spółdzielni socjalnych, prowadzenia rachunkowości, komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych itp.)
  • www.ekonomiaspoleczna.gov.pl - strona Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach departamentu istnieje bardzo dobra Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej
  • ekonomiaspoleczna.pl - ciekawe artykuły z zakresu ekonomii społecznej
  • ngo.pl - Portal organizacji pozarządowych - portal zawiera szereg praktycznych porad z zakresu prowadzenia Fundacji i Stowarzyszeń, tworzenia federacji i partnerstw, jak również porady z zakresu ksiegowości, podatków, zatrudnienia itp. poradnik.ngo.pl
  • ofop.eu/ - Portal Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  • pfron.org.pl/ -  Portal Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Portal zawiera m.in. informacje nt. zasad prowadzenia Warsztatów Terapii Zajeciowej i Zakładów Aktywnosci Zawodowej
  • www.rops-bialystok.pl - dobre praktyki prezentowane na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku
  • podlaskielokalnie.pl/„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby osiągnąć ten cel, Operatorzy przewidują zorganizowanie w bieżącej edycji projektu ośmiu konkursów regrantingowych do końca 2023 roku

Przepisy i ustawy: