Dokumenty

Uwaga: Poniżej zamieszczone formularze i załączniki do regulaminów występują w dwóch wersjach kolorystycznych – kolorowej i czarno-białej. Proszę pobrać wersję odpowiednią do posiadanej drukarki.

 

Formularze przystąpienia do projektu

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Formularz rekrutacyjny dla instytucji Pobierz plik Pobierz plik
Formularz rekrutacyjny dla uczestnika projektu Pobierz plik Pobierz plik
     
Deklaracja udziału w projekcie Pobierz plik Pobierz plik
Oświadczenie uczestnika / osoby biorącej udział w realizacji projektu Pobierz plik Pobierz plik
     

 

 

Regulamin świadczenia usług

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin świadczenia usług (obowiązujący od 15.01.2021)     Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu świadczenia usług Pobierz plik  Pobierz plik 
Regulamin obow. od 01.06.2020 do 14.01.2021
 

 

 

Regulamin Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin   Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości Pobierz plik Pobierz plik

 

 

Regulamin udzielania wsparcia finansowego

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin   Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego Pobierz plik Pobierz plik

 

 

Formularze dotyczące staży zawodowych - załaczniki do umowy o staż

 
Nazwa dokumentu 
Program stażu - zał. nr 1 Pobierz plik
Lista obecności - zał. nr 2 Pobierz plik
Wniosek o udzielenie dni wolnych - zał. nr 3 Pobierz plik
Sprawozdanie z przebiegu stażu - zał. nr 4 Pobierz plik
Opinia Organizatora stażu o stażyście - zał. nr 5 Pobierz plik
   
   

 

Dokumentacja naboru wniosków na  "Pakiety środków ochrony indywidualnej"

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin   Pobierz plik
     
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia Pobierz plik 
Załącznik nr 2 - Karta weryfikacji wniosku Pobierz plik  

 

 

Dokumentacja konkursu "Pakiety usług doradczych specjalistycznych"

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin konkursu    Pobierz plik
     
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia Pobierz plik  Pobierz plik 
Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Pobierz plik  
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Pobierz plik  
     


 

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:

Aktualna treść "Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej" - treść obowiązująca od 01.01.2021 - plik PDF

 

Bibliografia - linki do stron:

  • ozrss.pl - repozytorium na stronie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych – informacje na temat zakładania, finansowania spółdzielni socjalnych, prowadzenia rachunkowości, komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych itp.)
  • www.ekonomiaspoleczna.gov.pl - strona Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach departamentu istnieje bardzo dobra Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej
  • akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl  - strona akredytacyjna ośrodków OWES, standardy działania ośrodków
  • ekonomiaspoleczna.pl - ciekawe artykuły z zakresu ekonomii społecznej
  • ngo.pl - Portal organizacji pozarządowych - portal zawiera szereg praktycznych porad z zakresu prowadzenia Fundacji i Stowarzyszeń, tworzenia federacji i partnerstw, jak również porady z zakresu ksiegowości, podatków, zatrudnienia itp. poradnik.ngo.pl
  • pfron.org.pl/ -  Portal Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Portal zawiera m.in. informacje nt. zasad prowadzenia Warsztatów Terapii Zajeciowej i Zakładów Aktywnosci Zawodowej
  • www.rops-bialystok.pl - dobre praktyki prezentowane na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku
  • turkusowyklub.pl – Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych

 

Przepisy i ustawy:

 

 

INFORMACJA O CZASOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Termin zawieszenia: Stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do odwołania stosownym pismem ministra właściwego do spraw rozwoju. 

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o czasowym zawieszeniu stosowania (PDF 137 KB)

Przejdź na początek